За нас

Основана от адвокат Мария Манджукова и адвокат Павел Петков, адвокатска кантора "Манджукова & Петков" извършва юридически консултации, адвокатски услуги и пълно правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица на територията на цялата страна.

Ползваме нашите опит и знания за да откриваме най-ефикасните правни решения, с които да отговорим на нуждите и изискванията на всеки един клиент.

Привърженици сме на работата в екип. По този начин, комбинирайки личния опит и личната гледна точка на всеки един от нас, се стремим да разглеждаме всеки отделен случай от различни гледни точки и да постигаме възможно най-добрите резултати за нашите клиенти.

Услуги

Адвокатска кантора "Манджукова & Петков" извършва широка гама от правни услуги: консултации и процесуално представителство по бракоразводни дела, дела за издръжка, упражняване на родителски права, ограничаване или лишаване от родителски права, трудови дела, търговски дела, дела срещу застрахователи, наказателни дела, облигационни дела; събиране на вземания; представителство в заповедни производства; образуване и представителство по изпълнителни дела; изготвяне на договори, нотариални актове, нотариални покани, пълномощни и други документи; регистрация и последващо правно обслужване на фирми; подаване на годишни финансови отчети в Търговския регистър; консултации, подготовка на документи, участие в преговори и представителство пред нотариус при сделки с недвижими имоти.

Сфери на дейност

Публикации

Търговско право

Семейно право

Трудово право