Успяваме заради Вас.

застрахователно-право

Застрахователно право

 • • Застрахователни спорове.
 • • Представителство пред застрахователи.
 • • Дела срещу застрахователни компании.
Вижте повече
наказателно-право

Наказателно право

 • • Защита в досъдебното производство.
 • • Защита по наказателни дела.
 • • Представителство на пострадали от престъпления.
Вижте повече
облигационно-право

Облигационно право

 • • Изготвяне на договори.
 • • Участие и предствителство в преговори.
 • • Разваляне и прекратяване на договори.
Вижте повече
семейно-право

Семейно право

 • • Бракоразводни дела.
 • • Дела за издръжка.
 • • Дела за родителски права.
Вижте повече
трудово-право

Трудово право

 • • Трудови спорове.
 • • Защита срещу незаконно уволнение.
 • • Обезщетения, неизплатени заплати.
Вижте повече
търговско-право

Търговско право

 • • Регистрация на фирми, вписване на промени, обявяване на ГФО.
 • • Правно обслужване на фирми.
 • • Търговски спорове.
Вижте повече